Revír Majdán

Starostlivosť o zver

Starostlivosť o zver

Karpatské poľovnícke združenie sa na dennej báze stará o zabezpečovanie potrieb zveri – pokojného prostredia, krmiva, soli ale aj hygieny v prostredí ktorá je základom pre udržiavanie bezchybného zdravotného stavu zveri. Zároveň rovnako dbá na budovanie, udržiavanie a rekonštrukciu poľovníckych zariadení.

Dohľad nad priebehom uvedených činností vykonáva poľovnícky manažér, ktorý kontroluje kvalitu a súlad činností s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V súčasnosti je v revíri rozmiestnených sedemnásť kŕmnych zariadení pre jeleniu, mufloniu, danieliu a srnčiu zver, štyridsať soľníkov, desať vnadísk na diviačiu zver, štyri otvorené posedy a desať kazateľnicových krytých posedov.

Každoročne Karpatské poľovnícke združenie obnoví 4-6 poľovníckych zariadení, pričom väčšina zariadení sa buduje ako úplné nové zariadenia z kvalitných materiálov.

Ako jedni z mála užívateľov poľovných revírov zabezpečujeme pre svojich pre svojich partnerov každoročné vymetanie chodníkov v záujme ich maximálneho komfortu a zážitku z poľovania.

Jarné čistenie a dezinfekcia kŕmnych zariadení