Revír Majdán

Predaj diviny

Predaj diviny

Divina patrí k najzdravšiemu mäsu. Je nielen chutná a zdravá, ale aj málo kalorická – má len 2 – 3 % tukov. Mäso obsahuje celú škálu vitamínov a minerálnych látok. Mäso z divo žijúcich zvierat má svoj typický charakter. Konzistencia a chuť je špecifická pre každý druh zveri.

Medzi delikatesy patrí mäso z daniela, jeleňa, muflóna aj diviaka. Divá zver totiž nie je dokrmovaná rastovými hormónmi, antibiotikami, nepozná stres, je slobodná a pohybuje sa vo voľnom prostredí. Najlepšie chutí mäso čerstvé, správne ulovené a vyzreté.

U nás dbáme, aby čas od ulovenia a prvotného spracovania – vyvrhnutia bol dlhý rádovo v minútach a zverina neodkladne putuje do chladiaceho zariadenia. Tým zabezpečujeme vysokú kvalitu diviny pre spokojnosť našich zákazníkov.