Poľovný revír Majdán patrí svojou históriou, polohou a kvalitou zazverenia k najprestížnejším poľovným revírom na Slovensku. Od roku 2016 je užívateľom poľovného revíru Karpatské poľovnícke združenie, ktorého členovia majú silný osobný a historický vzťah k revíru ale aj k miestnej krajine a obyvateľstvu.

Cieľom činnosti Karpatského poľovníckeho združenia je zabezpečiť kompletnú a kvalitnú starostlivosť o revír a poľovnú zver, a to na profesionálnej úrovni.

Karpatské poľovnícke združenie súčasne sprístupňuje krásy tohto revíru poľovníckym hosťom, partnerom a priateľom, ktorí sú ochotní akceptovať vysokú úroveň poľovníckej etiky a vyššiu finančnú náročnosť spolupodieľania sa na užívaní tohto výnimočného slovenského poľovníckeho miesta.