Revír Majdán

Povolenky

na aktuálnu sezónu

Poľovanie

Pre poľovníkov, ktorí majú záujem poľovať v súlade so zákonom, poľovníckou etikou, majú záujem prejavovať úctu zveri, a zároveň sú pripravení serióznym a priateľským spôsobom sa spolupodieľať na užívaní poľovného revíru Majdán sme pripravili nasledujúce komfortné možnosti plnohodnotného poľovníckeho vyžitia.

 

Celosezónne členské balíky

Celosezónne členské balíky predstavujú spôsob poľovania, kedy poľovník má možnosť si sám neobmedzene vychutnávať poľovanie v revíri, nie je sprevádzaný sprievodcom, avšak je odbremenený od brigádnickej činnosti a ostatných povinností členstva v štandardných poľovných združeniach. Zároveň v prípade potreby je poľovníkovi poskytovaná plnohodnotná výpomoc a asistencia (uvedenie a spoznanie revíru, odporúčanie vhodných miest na lov, pomoc pri manipulácii s ťažšími kusmi zveri, úprava trofejí je taktiež v réžií pracovníkov Karpatského poľovníckeho združenia). Členské balíky garantujú slobodu a komfort v poľovaní na západnom Slovensku!

Počet celosezónnych členských balíkov je každoročne limitovaný. V prípade akýchkoľvek špeciálnych požiadaviek vieme prispôsobiť celosezónny členský balíček podľa požiadaviek záujemcu, pričom základné balíky sú nasledovné:

Balík č. 1
Povolenie na lov diviaka.

Balík obsahuje:
Povolenie na lov dohodnutého počtu kusov diviačej zveri (diviača alebo lanštiak).
– Právo ponechať si dohodnuté množstvo ulovenej diviačej zveri.
– Povolenie na lov škodnej zveri.
– Oprávnenie na zber zhodov parožia.
– Voľný vstup do revíru počas celej poľovníckej sezóny.
– Zmluvné členstvo garantované zmluvou o poľovníckom hosťovaní.
– Všestranná asistencia poľovníckeho sprievodcu a manažéra
– Elektronické poľovnícke mapy (offline) pre zjednodušenú orientáciu poľovníka v revíri.
– Funkcia elektronickej knihy návštev revíru.
– Starostlivosti o revír (bez pracovných povinností).

Balík č. 2
Povolenie na lov netrofejovej zveri.

Balík obsahuje:
– Povolenie na lov dohodnutého počtu kusov netrofejovej zveri
(diviača, lanštiak, muflónica, muflonča, danielica, danielča, jelenica, jelienča).
– Právo ponechať si dohodnuté množstvo ulovenej diviačej zveri.
– Povolenie na lov škodnej zveri.
– Oprávnenie na zber zhodov parožia.
– Voľný vstup do revíru počas celej poľovníckej sezóny.
– Zmluvné členstvo garantované zmluvou o poľovníckom hosťovaní.
– Všestranná asistencia poľovníckeho sprievodcu a manažéra
– Elektronické poľovnícke mapy (offline) pre zjednodušenú orientáciu poľovníka v revíri.
– Funkcia elektronickej knihy návštev poľovného revíru.
– Starostlivosti o revír (bez pracovných povinností).

Balík č. 3
Povolenie na lov trofejovej zveri.

Balík obsahuje:
– Povolenie na lov dohodnutého počtu a vekových tried trofejovej zveri.
(Diviak, Jeleň, Muflón, Daniel)
– Povolenie na lov dohodnutého počtu kusov netrofejovej zveri.
(diviača, lanštiak, muflónica, muflonča, danielica, danielča, Jelenica, jelienča)
Úprava trofejí (vyvarenie, čistenie, bielenie, doručenie na chovateľskú prehliadku).
– Právo ponechať si dohodnuté množstvo ulovenej zveri.
– Povolenie na lov škodnej zveri.
– Oprávnenie na zber zhodov parožia.
– Voľný vstup do revíru počas celej poľovníckej sezóny.
– Zmluvné členstvo garantované zmluvou o poľovníckom hosťovaní.
– Všestranná asistencia poľovníckeho sprievodcu a manažéra.
– Elektronické poľovnícke mapy (offline) pre zjednodušenú orientáciu poľovníka v revíri.
– Funkcia elektronickej knihy návštev poľovného revíru.
– Starostlivosti o revír (bez pracovných povinností).

Spoločné poľovačky

Spoločné poľovačky organizujeme priamo podľa požiadaviek poľovníckych hostí. Vieme zabezpečiť menšie ale aj väčšie spoločné poľovačky. Ako súčasť spoločných poľovačiek zabezpečujeme ubytovanie, stravovanie, prípadne aj doplnenie spoločnej poľovačky o individuálny lov netrofejovej alebo trofejovej zveri. Stačí ak nám napíšete Vaše požiadavky a my Vám prichystáme cenovú ponuku a možné varianty.

Viac informácií ohľadne možností poľovania a informácie o aktuálnych cenách povoleniek vám poskytneme na telefónnom čísle 0914 333 381, alebo sa informujte prostredníctvom kontaktného formuláru, resp. na nasledovnej e-mailovej adrese: hospodar@revirmajdan.sk

Ubytovanie v revíri:

Rekreačné Stredisko Záruby
P.O. Box 19
919 04 Smolenice
+421 905 820 330
+421 948 820 330
http://www.zaruby.sk

 

Ubytovanie v okolí:

Penzión Villa Agnes
SNP 197
919 04 Smolenice
+421 907 775 998
+421 33 533 2088
kontaktná osoba: Ing. Aleš Radek
E-mail: rezervacie@penzion-agnes.sk
http://www.penzion-agnes.sk

 

Penzión Smolenice
Obrancov Mieru 43
919 04 Smolenice
rezervácia ubytovania: +421 911 553 204
+421 911 610 584
+421 335 586 100
e-mail: penzion.smolenice@gmail.com
http://www.penzionsmolenice.sk

 

Koliba pod zámkom
Zámocká 14,
919 04 Smolenice
+421 948 777 773
e-mail: radopolasek@gmail.com
e-mail ubytovanie: kolibaubytovanie@gmail.com
http://www.kolibapodzamkom.sk